Strona główna


UWAGA!

W środę 19.08.2015 odbędzie się lot próbny, bezpłatny z Janowa. Koszowanie gołębi we wtorek:
Łysaków: 20:30 - 21:00
Skroniów: 21:00 - 21:30
Jędrzejów: 21:30 - 22:10
Oksa: 22:10 - 22:30


UWAGA!

W sobotę 15.08.2015 odbędzie się lot próbny, bezpłatny z Janowa. Koszowanie gołębi:
Łysaków: 4:00 - 4:20
Skroniów: 4:20 - 4:50
Jędrzejów: 4:50 - 5:20
Oksa: 5:20 - 5:40


UWAGA!

W środę 5.08.2015 odbędzie się lot ćwiczebny ze Szczekocin. Opłata 10 zł od hodowcy. Wkładanie gołębi:
Łysaków: 5:00 - 5:30
Skroniów: 5:30 - 6:00
Jędrzejów: 6:00 - 6:30
Oksa: 6:30 - 7:00


LOT PARYŻ

Wkładanie gołębi na lot Paryż odbędzie się dn9ia 21 lipca (wtorek) od 10 do 11.30 w siedzibie Oddziału Jędrzejów. Istnieje możliwość dopisania gołębi na lot.


HANOWER II

Gołębie z lotu Hanower II zostały wypuszczone dnia 12.07.2015 o godz. 6:10.


UWAGA!

Spisy gołębi młodych na 2015 r. należy skłdać do prezesa każdej sekcji w terminie do 20.07.2015. Spisy należy wykonać na odpowiednich do tego drukach na 2015 r. Znaczymy 40 gołębi literą "A". Kliknij aby pobrać druk.


JESSEN III

Gołębie z lotu Jessen III zostały wypuszczone dnia 04.07.2015 o godz. 5:10.


UWAGA!

Dnia 04.07.2015 (sobota) odbędzie się lot z miejscowości Jessen. Koszowanie gołębi odbędzie się dnia 03.07.2015 (piątek) w godzinach ustalonych na lot Jessen.


LOT ŻAGAŃ III

Gołębie z lotu Żagań III zostały wypuszczone dnia 28.06.2015 o godz. 12:00. Otwarcie zegarów odbędzie się o godz. 20:00.


LOT Z PARYŻA

Lot z Paryża odbędzie się w dnia 23.07.2015 r. Opłata od wkładanego gołębia wynosi 10 zł. W locie obowiązywać będzie seria 2 gołębie z 3 koszowanych. Pieniądze za zgłoszone gołębie należy wpłacać do skarbnika sekcji w terminie do 01.07.2015 r. Kolega Zakrzewski Przemysław zasponsorował trzy puchary dla trzech pierwszych gołębi z oddziału Jędrzejów.


HANOWER

Gołębie z lotu Hanower zostały wypuszczone dnia 21.06.2015 o godz. 6:00.


UWAGA!

Koszowanie gołębi na lot Hanower odbędzie się dnia 19.06.2015 (piątek) w godzinach 19:00 - 20:45 w każdej sekcji oddziału Jędrzejów.


UWAGA!

Dnia 14.06.2015 odbędzie się lot 2 z miejscowości Namysłów. Koszowanie gołębi według harmonogramu na lot Namysłów.


UWAGA!

Otwarcie zegarów z lotu Jessen II zostało przełożone na poniedziałek (08.07.2015) na godzinę 18:00.


JESSEN II

Gołębie z lotu Jessen II zostały wypuszczone dnia 07.06.2015 o godz. 6:15.


LOT ŻAGAŃ II

Gołębie z lotu Żagań II zostały wypuszczone dnia 24.05.2015 o godz. 7:15.


UWAGA - LOT ŻAGAŃ I

Lot z miejscowości Żagań został przełożony na sobotę (16.05.2015). Koszowanie gołębi odbędzie się w piątek (15.05.2015). Godziny jak w harmonogramie.


LOT WOŁÓW

Gołębie z lotu Wołów zostały wypuszczone dnia 09.05.2015 o godz. 6:40.


UWAGA - LOT WOŁÓW

Lot z miejscowości Wołów został przełożony na sobotę (09.05.2015). Koszowanie gołębi odbędzie się w piątek (08.05.2015) o godzinę później niż w harmonogramie.


UWAGA!

Lot treningowy z miejscowości Lelów odbędzie się w dniu 07.05.2015 (czwartek). Koszowanie gołębi na lot odbędzie się w czwartek rano w godzinach:

Łysaków: 5:30 - 6:00

Skroniów: 6:00 - 6:30

Jędrzejów: 6:30 - 7:00

Oksa: 7:00 - 7:30


LOT NAMYSŁÓW

Gołębie z lotu Namysłów zostały wypuszczone dnia 03.05.2015 o godz. 7:35.


UWAGA!

Lot treningowy z miejscowości Lelów odbędzie się w dniu 30.04.2015 (czwartek). Koszowanie gołębi na lot odbędzie się w czwartek rano w godzinach:

Łysaków: 6:30 - 7:00

Skroniów: 7:00 - 7:30

Jędrzejów: 7:30 - 8:00

Oksa: 8:00 - 8:30


Zgodnie z zarządzeniem PZHGP na rok 2015 na lot może być skoszowany tylko gołąb posiadający nr telefonu hodowcy. Gołębie, które nie będą posiadły nr telefonu nie będą przyjmowane podczas koszowania.


Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział 0169 Jędrzejów - Prawa autorskie zastrzeżone 2015