Strona główna


UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem PZHGP na rok 2015 na lot może być skoszowany tylko gołąb posiadający nr telefonu hodowcy. Gołębie, które nie będą posiadły nr telefonu nie będą przyjmowane podczas koszowania.


Dnia 11.04.2015 o godz. 16.00 odbędzie się zebranie oddziałowe przedlotowe. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.
Po zebraniu oddziałowym odbędzie się przedlotowe zebranie Sekcji Jędrzejów.


Spisy gołębi dorosłych na 2015 r. oddajemy do sekretarza każdej sekcji w terminie do 15.03.2015 r.
Spisy będą przyjmowane tylko na oryginalnych drukach z aktualnym wykazem barw (kliknij tutaj aby pobrać druk).
Hodowca, który nie odda spisu w wyznaczonym terminie nie będzie brał udziału w lotach gołębi dorosłych w 2015 r.


Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział 0169 Jędrzejów - Prawa autorskie zastrzeżone 2015